2022-05-31 14:28:00

Pokusi su nova fora 2021./2022.

Učenici četvrtih razreda OŠ Banija sudjeluju u e-Twinning projektu „Pokusi su nova fora 2021./2022.“.

Sudjelovanjem u projektu, učenici će kroz niz aktivnosti prepoznavati određene zakonitosti u različitim nastavnim područjima i učiti kako vlastitim angažmanom doći do rješenja problema. U projektu će upoznavati STEM područja kroz pokusne elemente sa sadržajima prirodoslovlja.

Projekt se provodi tijekom nastavne godine 2021./2022. U OŠ Banija projekt vode učiteljica kemije i tehničke kulture Ankica Veseljić te učiteljica matematike i fizike Ana Graša. Etape projekta su: upoznavanje, izrada i izbor logotipa, obilježavanje Svjetskog dana izumitelja, provođenje pokusa te evaluacija i prezentacija skupa. Učenici će tijekom nastavne godine sudjelovati u izvođenju različitih pokusa kojima će proučavati svijet oko sebe te usvojiti neke prirodne zakonitosti. Kod učenika želimo potaknuti interes i ljubav prema prirodnim znanostima te utjecati na razvijanje dječjih znanstvenih potencijala.

Sve aktivnosti vezane uz projekt pratite na internetskim stranicama škole.

 

1. Izrada logotipa

Učenici četvrtih razreda zajedničkim su snagama osmislili logotip. Svaki je učenik crtežom prikazao što mu predstavlja pojam pokusa, kako se on provodi, što je sve potrebno za jedan pokus… Radove su prikazali kao jedan cvijet koji povezuje njihove ideje i misli.

 

2. Svjetski dan izumitelja

Svake se godine 9. studenog obilježava Svjetski dan izumitelja. Učenici su saznali tko je bio Leonardo da Vinci, kako je postao poznat, čime se bavio te koji su bili neki njegovi najpoznatiji izumi. Današnju radionicu možete vidjeti u sljedećem videu.

 

3. Radionica "Crveni kupus nije samo hrana"

Učenici su na radionici naučili što znači da je otopina kisela, lužnata ili neutralna. Pomoću crvenog kupusa ispitali su jesu li otopine, koje su sami pripremili, kisele, lužnate ili neutralne.

 

4. Radionica "Struja oko nas"

Učenici su na radionici saznali što je elektricitet, koji su dijelovi strujnog kruga te što su vodiči, a što izolatori električne struje.

 

5. Radionica "Istražimo svojstva vode"

Učenici su  na radionici istražili svojstva vode.

 

Nakon posljednje radionice, učenici su ispunili evaluaciju o zadovoljstvu provedenim radionicama.

 

Učenici su tijekom nastavne godine provodili pokuse iz STEM područja prilagođene njihovom uzrastu. Tijekom radionica radili su po etapama  znanstvenog rada, razvijali su suradničke i komunikacijske vještine i rješavanje problema te smo ih poticali na inovativnosti i kreativnost.

Prema rezultatima evaluacije možemo zaključiti da je provedna projekta bila vrlo uspješna.

Učiteljice Ana i Ankica


Osnovna škola Banija